Att få mer pengar i plånboken är extra viktigt för dig som är egenföretagare och artist. Att ta kostnader på företaget och göra avdrag i deklarationen kan innebära flera tusenlappar extra per år.

Tre principer för att få mer pengar i plånboken

 • Kostnader - bokförs av dig
 • Skatteavdrag - görs av dig på din deklaration
 • Reseersättning och traktamente (eget avsnitt) - betalas ut till dig från din firma

Kostnader

Det kan låta konstigt att kostnader kan ge mer pengar i plånboken. Ju mer kostnader du har i ditt bolag desto mindre blir överskottet. Det är överskottet du betalar skatt på.

Intäkter - kostnader = det belopp du betalar skatt på

Kostnader som du tar på företaget ska ha direkt koppling till ditt artisteri. Kostnader är enkelt att bokföra och räkna på. Det är dock viktigt att du har en tydlig motivering till hur dessa hör till din verksamhet.

Avdrag

Du kan även göra olika skatteavdrag på din deklaration. Avdrag kan vara fördelaktigt om du inte har tagit vissa kostnader på företaget men vill kompensera för dem i din deklaration. Dessa kan vara mer komplicerade att göra och är ofta villkorade.

Avdrag görs i din deklaration och behöver följa Skatteverkets villkor.

I denna artikel går vi igenom kostnader och avdrag som kan vara relevanta för dig som artist.

Digitala tjänster

Som artist verkar du i en snabbrörlig bransch. För att hålla dig relevant behöver du ha koll på marknadstrender och dina konkurrenter. Du behöver använda olika plattformar för att få inspiration och utvecklas kreativt.

Digitala tjänster som Spotify, YouTube Music, Amuse och liknande är nödvändiga resurser i ditt arbete. Även digitala tjänster för bokföring, datalagring samt bild- och mediaredigering mm. är motiverade kostnader i din firma.

Elektronik

Som artist behöver du olika typer av elektronisk utrustning för att kunna skapa och utöva din musik. Här ingår allt från musikinstrument till högtalare och hörlurar.

Du behöver även annan utrustning för att kunna driva ditt företag och ta uppdrag. Här ingår allt från kamera till dator och mobil.

Både inköpskostnaden för elektronik och telefonabonnemang är kostnader som du kan ta på företaget.

Kurser och sånglektioner

Genom utbildningar, kurser och lektioner utvecklar du ditt artisteri och skapar bättre förutsättningar för att lyckas i din karriär. Även kurser inom företagande och marknadsföring har du användning av. Kostnaden för dessa bör du ta på företaget då de har en direkt påverkan på din framgång och ekonomi.

Studio i hemmet

Har du en studio hemma? Du kan göra avdrag på 4000 kr/år om du bor i hyresrätt eller bostadsrätt. Om studion ligger i en lokal som ägs av dig eller din partner kan du göra ett avdragpå 2000 kr/år. Kravet är att lokalen används 800 timmar per år, vilket motsvarar 20 arbetsveckor.

Detta görs i din deklaration. Det finns flera olika villkor för att kunna göra avdrag för kontor i hemmet. Avdraget görs i NE-bilagan i avsnittet "R22 Övriga skattemässiga justeringar – kostnader" (→ Skatteverkets hemsida)

Musikevent och mötesplatser för branschen

För att du ska hitta nya samarbeten och uppdrag behöver du jobba aktivt på att utveckla och behålla ditt nätverk. Att besöka musikevent och nischade festivaler (tex Way out West eller ADE) samt konferenser (tex By:Larm) kan vara en nödvändig kostnad i din firma. Du har även rätt till både reseersättning och traktamente om du reser till ett sådant event.

Reseersättning och traktamente 🚗

Alla belopp baserar på 2023-års nivå*

Att göra jobbrelaterade resor är en självklarhet för många artister. Det vanliga är att kostnaden för resa läggs på fakturan mot kunden. Det påslaget räknas som en intäkt, precis som själva gaget.

Många artister missar att bokföra resa och logi på ett förmånligt sätt. Det är både en kostnad i bolaget (dvs minskar överskottet) och ger dig rätten till skattefria ersättningar för resor och traktamente.

Reseersättning som kostnad

Det enklaste är att ta upp kostnaden för resor i din bokföring. Du bokför helt enkelt de faktiska kostnaderna för resor. Underlaget kan utgå ifrån SL, SJ, Uber, Voi eller taxi mm.

När du reser i egen bil kan du bokföra den faktiska kostnaden för bensin. Sedan kan du betala ut skattefri reseersättning på 25 kr/mil samt ersättning för parkering och trängselskatt till dig själv.

Reseersättning som avdrag

Om du inte har tagit kostnaden på företaget kan du göra avdrag för jobbrelaterade resor i din deklaration.

Om du åker i egen bil kan du dra av 25 kr/mil. Du kan även dra av trängselskatt och parkeringsavgifter för aktuella resor.

Du behöver ha kvitton eller biljetter samt bevis för att resan har ägt rum på plats när du gör avdraget.

När du gör avdrag för tjänsteresor så ersätts du inte för hela beloppet utan det belopp som överstiger 11 000 kr.

⚠️ Om du vill göra avdrag för tjänsteresor under 2022 behöver du utgå ifrån milersättningen för 2022. Avdraget görs i avsnittet "Avdrag - Tjänst 2.1 & 2.2". (→ Skatteverkets hemsida).

Traktamente

Har du rest mer än 50 km till en spelning och behöver övernatta där?

Då har du rätt till skattefritt traktamente.

Traktamente är en skattefri ersättning för merkostnader i samband med tjänsteresa.

Du betalar ut traktamente från din firma till dig själv.

Om du inte har tagit upp traktamente i din bokföring kan du göra skatteavdrag för att kompensera för detta.

Regler för traktamente är anpassade för ordinarie arbetstider. De kan vara svåra att förhålla sig till dem om man är artist som spelar sena timmar.

Traktamente har olika nivåer som utgår ifrån olika tidpunkter på dygnet. Nivåerna för 2023 ser ut så här:

 • Heldag Sverige - 260 kr (om resan börjar innan kl 12:00 och du kommer hem efter kl 19:00)
 • Halvdag Sverige - 130 kr (om resan börjar efter kl 12:00 - vanligast för artister)
 • Nattraktamente - 130 kr (du befinner dig på annan ort mellan 00:00 och 06:00 och firman betalar inte för logi)
 • Utlandstraktamente - olika nivåer för olika länder (→ Skatteverkets hemsida)

Övernattning

Kostnader för logi kan du bokföra/dra av med hela beloppet. Därefter har du rätt till att ersätta dig själv för ökade levnadskostnader under din resa. Nivåerna ser du högre upp.

Om du övernattar hos en vän eller släkting och saknar kvitto för boendet kan du göra avdrag på 130 kr (dvs om logi inte bekostas av din firma).

Avdrag för mat

Traktamentet blir lägre om du blir bjuden på mat av en kund eller om din firma står för maten.

 • Om firman eller kunden betalar för alla måltider dras 234 kr (heldag) eller 117 kr (halvdag)
 • Om firman eller kunden betalar för lunch och middag dras 182 kr (heldag) eler 91 kr (halvdag)
 • Om firman eller kunden betalar för lunch eller middag dras 91 kr (heldag) eller 46 kr (halvdag)
 • Om firman eller kunden betalar för frukost dras 52 kr (heldag) eller 26 kr (halvdag)

⚠️ Om du vill göra avdrag för traktamente under 2022 behöver du utgå ifrån ersättningsnivåerna för 2022. Avdraget görs i "Avdrag - Tjänst 2.1 & 2.2". (→ Skatteverkets hemsida).

Exempel 1: Traktamente

Du bor i Stockholm och har en spelning i Uppsala. Spelningen är mellan 21:00 - 01:00. Du åker tåg från Stockholm 19:45. Krogen du spelar på bjuder på middag. Du sover över hos en vän.

 • Rätt till traktamente? Ja, du har rätt till halvdagstraktamente på 130 kr minus 46 kr för middagen = 84 kr
 • Rätt till nattraktamente? Ja, du har rätt till 130 kr
 • Hur får jag ut traktamente? Du betalar ut 214 kr skattefritt från din firma till dig själv.

Exempel 2: Traktamente & reseersättning

Du bor i södra Göteborg och har en spelning i Stenungsund. Spelningen är mellan 21:00 - 23:00. Du bekostar din egen middag. Du åker åker hemifrån 19:30 och är hemma 00:30. Du reser i egen bil.

 • Rätt till traktamente? Ja, du har rätt till havdagstraktamente 130 kr
 • Rätt till nattraktamente? Nej.
 • Rätt till reseersättning? Ja, du har rätt till 25 kr x 5 mil = 100 kr
 • Hur får jag ut traktamente? Du betalar ut 230 kr skattefritt från din firma till dig själv.

Innehållet i den här artikeln baseras på allmänna direktiv. Du behöver utgå ifrån bokförings- och skatteregler som är förenliga med din verksamhet och rådande lagstiftning.