Artists’ earnings are hit hard by the Corona crisis. Therefore, Gigital removes all fees for bookings made no later than May 1st.Read more (in Swedish)

Clara Fornander

Clara Fornander är en professionellt frilansande jazzvokalist utbildad vid Kungl. Musikhögskolans jazzlinje, Fridhems fhsk och Clayton States University i USA. Clara sjunger i vitt skilda konstellationer och projekt - dessutom som sångerska för bröllop, fester, konferenser o.dyl. i olika stilar och sättningar. Utöver det framför hon även egen musik i gränslandet mellan soul och jazz.

Videos

Songs